Temiz Su Tesisatı

Temiz Su Tesisatı


İSKİ şebekesinden gelen suyun, güvenli bir şekilde insanların kullanıma sunulması için boruların yardımıyla taşınması işlemidir. Bu sistemlerin galvaniz, ppr-c vb. borularıyla sağlanmaktadır. İSKİ şebeklerinin hattı toprak altından borularıyla binaların önlerine 4 ila 6 bar arasında getirilmektedir. Binaların yükseklikleri ve daire sayılarına göre kullanım hesaplamaları, boruların çapları, hidrofor ve su depoları seçilir. Tesisatların açıktan ve galvaniz olarak daire önlerine kadar getirilir. Daire girişlerine su sayaçlarına ve basınçları düşürülerek konur, kullanılan mahalleri galvaniz, ppr-c, croos-ring vb. borularıyla taşınmaktadır. Tesisatların yapım işlerinde dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir;
  • Basınçların kayıplarıyla kullanılması ve hesaplandırmaları yapılarak boruların çapı belirlenmektedir.
  • Proje ile detaylara göre tesisatları yapılmalıdır.
  • Tesisatların en azında 10 bar da test yapılması gerekir.
  • Sıvaların altlarında kalan boruların krokileri çizilerek vitrifiye montajları anında boruların delinmesi olayının önüne geçilmektedir.
  • Armatür montajlarından önce tesisatları yıkanır, montaj anında ise uygun olan cihazlar kullanılır.
  • Senede bit kez de olsa armatür sistemleri sökülüp filtreleri temizlenmektedir.
  • Su tasarruflarını sağlayabilen cihazlar ve armatürlerin kullanımı sağlanmalıdır.