Pis Su Tesisatı

Pis Su Tesisatı


Kullanım sularının, etrafa zarar vermeksizin binaların dışında borular yardımıyla atılması sistemidir. Banyo, mutfak, Wc’ de kullanılan atık su ve şaplarının altından ya da üstünden propropilen boruların yardımı ile rögarlara iletilir. Pis olan su tesisatının yapımının aşaması dikkat edilmesi gerekli olan unsurlar aşağıdaki gibidir;
  • Mutfaklarda kullanımı olan ve su ile çözülemeyen (yemek, yağ atıkları vs.) atık olan suların bulunduğu en az boru çaplarının Q70 olması gereklidir.
  • Su atık tesisatlarındaki akışkanlığın %3 eğimli olmalıdır.
  • Tesisatların yapım aşamalarında mümkün olduğu kadarıyla kapalı dirsekler, çift çatal, tek çatal, manşon kullanılmamalıdır.
  • Tesisatlarda gider bağlantıları kör tıpa ile kapatılmalıdır.
  • Contasız birleştirmeler ile yapıştırma kullanılmamalıdır.
  • Şafta bağlanmakta olan boru sistemlerinin havalandırmaları yapılmalı, bu havalıkların çatı üzerlerine çıkarılmalıdır.
  • Proje ile ayrıntılara göre yapılmakta olan sistemin, rögar bağlantısı kurulmadan önce yıkanması ve akar testi yapılmaktadır.
  • Kullanılan şaftın altına temizleme kapakları bulundurulmalı, rögar girişlerine çekvalf bırakılmalıdır.
  • Yağmur suyunun mutlaka pis-su rögarlarına bağlanmamalıdır.
  • Islak olan zeminlerdeki tesisat işlemlerinden sonra su izolasyonu yapılmalıdır